foto
Stortinget må utsette Nasjonal transportplan for å sikre at planen ikke motarbeider omstillingen til lavutslippssamfunnet, mener Naturvernforbundet.

Stortinget må utsette behandlingen av Nasjonal transportplan