foto
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer: Skyløsninger i markedet er ok, men «man [kan] stille spørsmål ved tjenestenes sikkerhet i en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon». Skriver innleggsforfatterne. Foto: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Skyfritt forsvar i farlig farvann