I MOT har vi klokketro på å jobbe helhetlig med forebyggende arbeid rettet mot ungdom.