De ansvarlige for dagens orgelsak fremstiller det som at de har tillagt portalen under rosevinduet stor vekt. Men har de det?