foto
Hellige Frans' basilika er en gravkirke for Frans av Assisi i Assisi i Umbria i Italia, der fredagsspaltisten nylig har vandret og tenkt over livet.

Noen dager med Frans er gull verdt