«Bompengekrisen» kom ikke til Trondheim fordi takstene har vært lave – men den kan komme dersom vi ikke lykkes med å bygge tettere. Foto: Terje Svaan

Bompengeopprøret er et resultat av dårlig planlegging