foto
NTE har lansert en dugnadsmodell, hvor det offentlige, NTE, og kunden går sammen i et spleiselag nfor å få fiber til områder der det koster mye å bygge ut. Foto: NTE

Alle må få fiber