foto

Når politikere uten formell kompetanse plutselig blir eksperter