foto
Foto: Karl Gundersen

Sykkelforakten lever fortsatt, merkelig nok