Miljøet vårt er fullt av kjemikalier som er langt farligere for foster og barn enn for voksne. Endelig tar myndigheter (noe) ansvar for klimakrisen, men hva med miljøgifter?