foto
Uværet «Hans» førte til flom og jordskred på Berkåk i Rennebu. Bjørnar Storslett Hansen var en av mange som ble rammet. Nå vil politikerne ta bedre vare på det vi har, heller enn å byge nye motorveier. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Det blir bråbrems på veien. Det har vi godt av