foto
Foto: Mariann Dybdahl

Om å bli sett som man er