Den globale konkurransen står om evnen til nyskaping og omstilling. Trondheim har mange konkurransefortrinn og kan utvikle en verdensledende kultur for skaperglede og innovasjon. Det krever at vi sammen tar et krafttak for innovasjonsbyen Trondheim.

Utvikling: Det er som studieby Trondheim står sterkest i nordmenns bevisst het, ikke som teknologiby. Det skal det rettes på. Dette er utgangspunktet i dagens kronikk. Bildet viser universitetsområdet på Gløshaugen. Foto: RICHARD SAGEN, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665

Det norske kunnskapssamfunnet mister konkurransekraft. Sørøst-Asia utdanner sivilingeniører til en brøkdel av prisen for en NTNU-kandidat. Vestlige industriideer kopieres i fremvoksende økonomier. Det etableres sterke teknologiklynger i lavkostland, mange av dem ikke langt unna Norge. Verden er i endring. Kampen står nå om innovasjonskraft.

Skal vi opprettholde vår levestandard, må vi sørge for at vi blir gode på å omdanne informasjon og kunnskap til nye ideer. Hvem klarer å skape de nye ideene og realisere dem?

Trondheim trenger de kreative teknologihodene. Hvordan gir vi studenter lyst til å bli i Trondheim etter eksamen og jobbe i eller etablere

nyskapende teknologibedrifter? Hvordan inspirerer vi barn og ungdom i Trondheim til å utvikle morgendagens teknologi? Vi bygger attraktive arenaer for idrett og media – for ikke å snakke om skinnende katedraler for forbruk. De fleste ungdommer kjenner Lionel Messi og Justin Bieber, men få har hørt om dem som lykkes med ny teknologi og nye produkter

Trondheim er godt skodd. Trondheimsregionen har best omdømme av storbyregionene i Norge. Vi har ledende utdannings- og forskningsmiljø innen nærmest alt fra jazz til gass. Byen har en spennende fortid som hovedstad og kirkelig metropol og er verdens nordligste pilegrimsby. Det finnes attraktive rekreasjonsområder nært byen, og vi har høy status som idrettsby.

Men skal Trondheim og Norge hevde seg i den globale konkurransen, også i framtida, må vi prioritere. Vi må utvikle en kultur for nyskaping. Kunnskapen og forskningsressursene må brukes til å skape levedyktige arbeidsplasser og framtidsrettet industri.

Det er som studieby Trondheim står sterkest i nordmenns bevissthet, ikke som teknologiby. Det viser den landsdekkende undersøkelsen Tydeligere Trondheim som Røe Kommunikasjon gjennomførte i 2012. Undersøkelsen viser også at Trondheim bare har middels omdømme som innovasjonsby.

For få studenter blir igjen i den attraktive studiebyen etter avlagt eksamen. Realfag og innovasjon kan ikke akkurat sies å prege Trondheims-skolen, -kulturen eller det bymiljøet barn og ungdom vokser opp i. Vi har utviklet mye bra teknologi her i Trondheim, men veien til de store markedene er lang. Trondheim rommer et mangfold av spennende bedrifter med potensial for å utvikle seg videre. For få av dem tar det store steget. Et av suksesskriteriene er talentene.

Trondheim må gi flere studenter lyst til å fortsette å bo her også etter eksamen. De må oppleve det som attraktivt å bruke sin skaperkraft i bedrifter i regionen, eller investere tid og egne penger på å etablere virksomhet her. Byen utenom NTNU og HiST trenger sårt den sterke frivillighetskulturen som studentene er bærere av og som i alle år har preget studiebyen Trondheim. Barn og ungdom som vokser opp i byen, må gjennom skole, kultur og bymiljø bli inspirert til å tenke nytt og våge å satse på egne krefter og ideer.

For å styrke Trondheims evne til nytenking og omstilling, må vi utnytte konkurransefortrinnene bedre enn vi har gjort til nå. Derfor må vi sammen ta et krafttak for å bygge en kultur for innovasjon og skaperglede.

Kulturendring er et langsiktig arbeid, og det tar tid å utvikle et talent. Skal man bli god på noe, må man drive med det i 10 000 timer, heter det. Derfor må vi begynne tidlig og inspirere barn og ungdom i hverdagen, og ikke bare når de som nesten voksne skal velge utdanning og jobb. Da er det for sent.

Rundt i verden samles barn, unge og gamle, doktorander og ufaglærte, fattige og rike til Maker Faire. Maker Faire er en familievennlig festival for skaperglede, på tvers av bakgrunn, fagfelt og utdanningsnivå. Det startet i 2006 i Silicon Valley og samler i dag hundretusener over hele verden. På Maker Faire lages alt fra enkle biler til ekte roboter. På Maker Faire tennes gnisten til å ville skape noe nytt.

Under Pstereo-festivalen i år arrangerte vi en Mini Maker Faire – en forsmak på hva vi ønsker å tilføre Trondheim. Nærmere 5000 i alle aldre var på Marinen mellom Nidarosdomen og Gløshaugen og konstruerte marshmellows-tårn, prøvde en hjemmelaget laserfres og bygde sine egne strikkmotorbåter og racerbiler. Vi så begeistringen i øynene – både hos barn, mor og far. Publikumsresponsen var klar: Trondheim trenger Maker Faire.

Trondheim må ta ledertrøya for innovasjon og skaperkraft. Som næringslivsledere ønsker vi å gjøre vårt: Vi inviterer industrien til et krafttak for en sterk innovasjonskultur i Trondheim. Vi etablerer nå Trondheim Makers – foreningen for alle som tror på skapergleden. Gjennom å få alle gode innovasjons-initiativ i regionen til å dra i samme retning, er visjonen å skape en innovasjonskultur i verdensklasse. Trondheim Makers ønsker å stimulere nysgjerrigheten og gi barn, ungdom og voksne lyst til å vise mot, ta ansvar for egen framtid, dele kunnskap og vise engasjement.

Trondheim Makers vil arrangere Trondheim Maker Faire, en årlig festival for skaperglede i Trondheim sentrum som skal medvirke til å bygge en kultur i verdensklasse for skaperglede og innovasjon i byen vår.

Er du med?