Fiskeridepartementets håndtering av e-postene fra Frode Reppe viser en alvorlig mangel på åpenhet.