«Det vil sannsynligvis bli kaos, kollisjoner og lange køer» skriver Lars Høiseth i dette debattinnlegget.