foto
Kronikkforfatterne vil ha tettere bemanning i de delene av dagen hvor det er mest sårbart på grunn av mange aktiviteter. (Illustrasjonsfoto) Foto: Terje Svaan

En løsning for de uløste utfordringene i barnehagen