Hver uke starter med en kraftig high five. Rett i trynet.