Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) mener det bør bli lettere å komme inn på lærerutdanningen. Her er han i samtale med praksisstudenter på Charlottenlund videregående skole. Foto: Adresseavisen

Markedsføringa for læreryrket er elendig