Regjeringen og NTNU vil bygge en samlet campus i Trondheim. Hensikten er først og fremst å legge til rette for en bedre utdanning.