KAM-senteret: en nasjonal investering i fremtidens kompetansebehov.