Nei, det handler ikke om mannen bak nynorsken – en viktig nasjonsbygger i siste halvdel av 1800-tallet. Dette handler om oljeplattformen Ivar Aasen- og nasjonsbygging i dag.