foto
Lav bevissthet: Bevisstheten rundt egen beredskap er lav i Norge. Svært mange, særlig folk i byene, er ikke forberedt på kriser. Foto: DSB

All grunn til å fylle opp krigskassa