Det er viktig at man har tro på kraften i det lokale.