I flere europeiske land har flagget blitt et symbol på nasjonalisme, ikke bare nasjonen.