Maktbalansen i verden flytter på seg. Et vinglete USA skrur opp endringstempoet, mens Europa må halse etter.