Etter at forslaget til rusreform ble nedstemt i 2021, har norsk narkotikapolitikk havnet i et juridisk villnis. Det spørs om regjeringens nye rusutvalg kan løse opp i flokene.