foto
Onsdag møttes ordførerkandidatene Mona Berger (SV), Emil Raaen (Ap) og Kent Ranum (H) til skoledebatt på Sverresborg skole i Trondheim. Foto: Kim Nygård / Kim Nygård

Etterlyst: Politikere med større visjoner for Skole-Trondheim