Det har blitt «in» å snakke om skam, men det er en stor skam hvordan vi tenker eldreomsorg i Norge, skriver den engasjerte 80-åringen i dette innlegget Foto: Kjell A. Olsen

Jeg er skuffet og forbannet