Flere hundre fjellknauser i Trøndelag kan bli gjort om til industriområder for å produsere vindkraft vi må selge med tap – uten at CO2-utslippene reduseres.