foto
Bildet er fra Valentinlyst sykehjem og sykepleier Rita Antonsen. - Det er uforsvarlig at rådmannen ikke finner økonomisk rom for å følge opp egne, vedtatte planer, skriver to hovedtillitsvalgte for NSF. Foto: KIM NYGÅRD

Norsk sykepleierforbund om budsjettforslag: Uforsvarlig og urimelig av rådmannen