foto
Satsing på veiutbygging snur ikke utviklingen i distriktene, men forsterker veksten i og rundt byene, viser forskning. Her fra utbyggingen av nye E6 i Soknedal. Foto: Statens vegvesen

Bedre infrastruktur snur ikke utviklingen distriktene