foto
Hver uke er det tusenvis av trondhjemmere som tester seg for koronaviruset. Foto: Håvard Jensen

Noen har oppført seg slik at hele byen får svi