foto
Overlegene Maria Øyasether Nyhus og Seema Mathew ved St. Olavs hospital håper ny metode skal hjelper kvinner med bekkenbunnproblemer. Foto: privat

Kampen for de «ukule» kvinnesykdommene