foto
Debattanten møtte to kvinner som ikke lot seg imponere av finansministerens regnestykke under NRK Debatten. Foto: NTB

Da jeg nevnte Vedums regnestykke, lo de