foto
Debattanten mener det må bedre undersøkelser til for å avklare om eldre kan kjøre bil. Foto: Shutterstock (illustrasjon)

80 år, førerkort og legeattest