foto
Tore O. Sandvik viser til at Oslo og Bergen lykkes med sine kollektivsatsinger. Det gjør de også fordi de har tatt tøffe valg og prioritert areal til sine kollektivløsninger, skriver leder av samferdselskopmiteen i Trondheim for MDG. Foto: Adresseavisen

Buss + sykkel = sant