foto
Da hun var 9 år, sto hun på landsiden og så mot Utøya mens skuddene gjallet. I dag er hun engasjert i AUF. Foto: Mariann Dybdahl

«Jeg vil kjempe videre for de som ikke er her i dag»