foto
Debattanten mener kravet fra samene om å fjerne vindturbinene må veies opp mot de samfunnsøkonomiske kostnadene. Foto: Leif Arne Holme

Reindrift kontra vindmøller og klima