Vi tror mange distriktsarbeidsplasser vil gå tapt og at lokale bedrifter må legge planer i skuffen når bemanningsbransjen forbys, skriver innleggsforfatteren. Foto: Terje Svaan

Å stemple oss som kriminelle