foto
Tempoet i vaksineringen på Sluppen i Trondheim blir skrudd opp. Ingen kan lenger skylde på praktiske vanskeligheter med å bli vaksinert. Her er sykepleier Ingrid Brandsæter (fra venstre) i aksjon sammen med Trine Holm og Mina Holm Osmundsen. Foto: Richard Sagen

Vi får ikke flere til å vaksinere seg ved å skjelle dem ut