Ved å bruke utmarka som beiteressurs kan bøndene bruke all innmark som slåtteareal.