Folk må få øynene opp for kvaliteten ved å leve mer sosialt. Det kan gi så mange fordeler, uten at det forstyrrer den enkelte persons privatliv.