Vannkraften vår er fornybar, men hvor «ren» er den, hvis vi ser på de fotavtrykkene vannkraften setter i naturen?