Valgdagen nærmer seg, og for oss i Handel og Kontor vil et fortsatt rødgrønt flertall være viktig. Et viktig verdivalg for oss er å beholde søndagen som felles fridag.

Vi så senest i juni at søndagen ikke er fredet. Da fremmet Frp, med støtte fra Høyre, et forslag i bystyret om å søke Trondheim som turiststed, og åpne for at butikker kan ha åpent på søndager. Dette ble selvsagt ikke innført, men det viser at skal man beholde søndagen som annerledesdag for flest mulig, så må man stemme på de rødgrønne partiene.

Høyresiden hevder at det vil være frivillig for butikkene å ha åpent på søndager. Men det er egentlig ikke så frivillig som de skal ha det til. Blir én butikk å ha åpent på søndager, så må de andre butikkene følge etter for ikke å miste sin markedsandel. I verste konsekvens kan du få flere konkurser, da de små butikkene ikke klarer den ekstra utgiften og mister kunder til konkurrentene. Da får du også mindre butikkmangfold i sentrum.

Vi kan fort få se økte priser på varer, i tillegg til prisøkningene vi allerede opplever. En ekstra dag åpent gir økte kostnader for butikkene, uten at inntektene nødvendigvis øker. Vi som bor i Trondheim, vil ikke på magisk vis få mer penger å handle for om butikkene er en dag mer åpent.

Butikkmedarbeider har nå blitt det mest vanlige yrket i Norge. Det blir mange flere som må ut i arbeid på søndag om høyresiden får det som den vil. Her må flere vektere og renholdere i arbeid, varelevering, og bussene må gå oftere og trenger flere sjåfører. Dette får altså virkninger langt utover en ekstra handledag for samfunnet generelt.

Det er i lokalvalg du bestemmer over det som påvirker deg direkte, og hvilke verdier du vil ha i ditt nærområde. Bruk stemmeretten, og ha et riktig godt valg!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.