12.6. publiserte Midtnorsk debatt et noe bisart innlegg om Boligstiftelsen i Trondheim, som inneholdt ei rekke argumenter for hvorfor det er lurt av kommunen å avvikle denne til fordel for et kommunalt foretak, fordi dette nå (muligens) har blitt lov etter endringer i stiftelsesloven.

Det er sjølsagt greit å mene at stiftelser er udemokratiske, og at det å slå kloa i stiftelsens verdier trumfer hensynet til dens formål og beboernes trygghet. Vi er ikke enige, men vi er politikere, og vant til uenighet. Det hender til og med at vi er uenige med hverandre. Nei, det bisarre med innlegget er ikke innholdet, sjøl om noen av påstandene som framkommer faktisk bestrides av stiftelsen sjøl, men avsenderen.

Innlegget var nemlig skrevet av to kommunedirektører. Framtida til Trondheim boligstiftelse er en politisk avgjørelse som skal bestemmes av bystyret. Avgjørelsen betyr mye for mange, og har langt flere sider enn de økonomiske. I bystyret sitter det 67 representanter som er valgt av folket. Ingen har stemt på kommunedirektørene. De har ikke ei bystyregruppe, de er tvert imot ansatt for å utrede saker og legge fram faktagrunnlag.

Debattinnlegget deres er imidlertid ikke et notat til bystyremedlemmene, men en argumentasjon i avisa for det som vil være en kontroversiell politisk avgjørelse om direktørene får viljen sin, en avgjørelse et flertall av partiene nettopp har fortalt fagbevegelsen at de ikke er villige til å ta. Det finnes politikere i bystyret som er enige med direktør Løberg og direktør Næverdal. Sist vi sjekka var de fullt i stand til å argumentere for sine egne meninger. Vi vil anbefale direktørene å være tilbakeholdne med å bruke titlene sine til politiske meningsytringer (kamuflert som faktaopplysninger) for ettertida.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.