foto
Det er ingen motsetning mellom det å flytte matjord til erstatningsgrunn og det å verne områder for matproduksjon, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra området mellom Sjetnmarka og Kroppanmarka. Foto: Morten Antonsen

Flytting av jord vil bli den nye normalen