foto
Trondheim 20041014 Bibelen (gr. biblia, bøker), deles i Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT); ordet testamente betyr pakt. GT er skrevet på hebraisk og består av 39 bøker, som alle stammer fra tiden før Kristi fødsel. Bøkene har forskjellig alder og opprinnelse og gjenspeiler det jødiske folkets liv og historie gjennom mer enn 1000 år. De er kanoniske (autoritative) i jødisk og kristen religion, men i jødedommen er det Loven (de 5 Mosebøkene) som har størst autoritet. Lavere status har Profetene (som også omfatter historiske bøker) og Skriftene (historiske bøker og poetisk litteratur). Historisk og litterært kan GT inndeles i flere mindre skriftsamlinger. 14 Mos utgjør Prestenes historieverk. 5 Mos, Josva, Dommerne, 12 Samuel og 12 Kongebok utgjør Det deuteronomistiske historieverket, mens Krønikebøkene, Esra og Nehemia utgjør Det kronistiske historieverket. I tillegg kommer de "store" og "små" profetene (Amos, Jesaia, Jeremia m.fl.), den poetiske litteraturen (Salmene, Høysangen, Job, Ordspråksboken, Klagesangene m.fl.) og novellene (Jona, Ruth, Esther). Bøkene er skrevet ned 400200 f.Kr., men bygger på eldre kilder og muntlige tradisjoner. Forfatterne er ukjente. Tekstene kjenner vi bare gjennom mer og mindre pålitelige avskrifter. Den eldste komplette versjon av GT stammer fra 1009 (Codex Leningradensis). NT er skrevet på gresk, er kanonisk bare i kristendommen og består av 27 skrifter: 4 evangelier, Apostlenes gjerninger, 21 brev og Johannes Åpenbaring. Alle er blitt til innenfor en forholdsvis kort periode etter Jesu død (ca. år 50150) og gjenspeiler de første kristnes tro på ham som den oppstandne herre og frelser. Bibelen som helhet er resultat av en lengre samlings- og avgrensningsprosess i jødedommen og kristendommen. De jødiske lederne fastsatte omfanget av den jødiske b. (GT) i år 90, men ikke alle kristne aksepterte det. Selv i dag anerkjenner Den romersk-katolske kirke flere gammeltestamentlig Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Noen navn gir ungene mye å leve opp til