Jakt er viktig for å regulere bestanden av vilt. Den bidrar også til samfunnsøkonomien og for bedre folkehelse til mange tusen jegere.