De aller fleste kjenner Trondheim som en by med et blomstrende kulturliv, fylt av festivaler, teaterhus, museer og andre kulturtilbud. Tilgangen på kunst og kultur er noe av det som beriker Trondheim og gjør det til en god by å bo i. Trondheim er også en studentby, og studentene er en stor del av kulturlivet i byen. Likevel vurderer Det humanistiske fakultetet ved NTNU nå å legge ned instituttet for kunst- og medievitenskap (IKM), og fordele fagmiljøene på andre institutter. Vi mener at det vil føre til at de praktisk-teoretiske fagene som Drama og Teater og Film- og Videoproduksjon går en usikker framtid i møte.

Det humanistiske fakultetet har bedt et utvalg om å komme med forslag om hvordan de kan kutte i sine kostnader. Utvalget har presentert tre forslag som alle går ut på å kutte ned på antall institutter. Utvalget anbefaler forslaget som innebærer å legge ned IKM. Vi mener redegjørelsen som ble utført er svakt begrunnet, med manglende konkrete tiltak og planer for å utføre de strukturelle endringene som må til om forslaget går gjennom. Risikovurderingen rundt å fjerne IKM er også skuffende.

Kulturlivet i Trondheim er i stadig utvikling. Til høsten åpner det blant annet en splitter ny teaterscene i Midtbyen. Slike nye institusjoner skaper etterspørsel etter folk med en viss fagkompetanse. En kompetanse som fagmiljøet ved Institutt for kunst- og medievitenskap har utviklet i 50 år. Om kunstfagene på NTNU svekkes blir denne uvurderlige kompetansen borte. Da kan Trondheim, byen med et av landets eldste teater, sitte igjen uten noen praktisk teaterutdanning. Et av de få praktiske filmstudiene i landet, som er det nest mest populære studiet ved NTNU per studieplass, kan forsvinne. Og det unike tverrfaglige fagmiljøet som finnes ved IKM utslettes om det splittes opp. Det er vi studenter som i framtiden skal inn å skape Trondheims forestillinger, filmer og festivaler. Som skal utvide kulturlivet med nye prosjekter, samarbeid og ideer. Hvis vi vil at kulturlivet i Trondheim skal vokse, må vi begynne å dyrke kunsten og kunstfagene, hvis ikke visner de.

Denne saken handler i bunn og grunn om prioriteringer. Om hvordan man verdsetter kunsten. Senest i høst ville Trondheim fylkeskommune fjerne musikklinja på Heimdal videregående for å spare penger, og i fjor ble Drama og Teater sitt søsterstudie i Bergen truet med kutt og nedleggelse. Instituttet for musikk ved NTNU, hvor Det humanistiske fakultetet vurderer å flytte flere programmer fra IKM, har fryst studiet for kirkemusikk.

Kampen for å bevare kunstfagene er ikke ny. Vi må kjempe den hele tiden på alle fronter. Kunstfagenes tilskudd til samfunnet kan ikke nødvendigvis måles i profitt eller antall uteksaminerte studenter, men et samfunn uten kunst er ikke et hyggelig sted å være. Likevel er Det humanistiske fakultetets førstevalg for å spare penger å kutte i kunstfagene.

At NTNU foreslår å legge ned Instituttet for kunst- og medievitenskap sender et skremmende signal om hvordan de verdsetter kunsten. Det reflekterer hvordan dagens samfunn har en tendens til å nedprioritere kunst på bakgrunn av statistikker som overser det som er viktigst. Kunsten har enormt stor nytteverdi, fordi den i alle sine former og fasonger skaper fellesskap og samhold. Den opplyser, underholder og utfordrer. Den er politisk. Og den er viktig. NTNU har et særskilt samfunnsansvar som en av Trondheims hjørnesteinsinstitusjoner. Det er på tide at de går foran og verner om sine kunstprogrammer og fagmiljøer. Da kan vi sammen styrke og sikre Trondheims kulturliv.

Stopp nedleggelsen av IKM.