«Jeg beholder 20 prosent alderspensjon, som utgjør 2 969 kr etter skatt. Ikke så mye å leve av, og ikke det jeg hadde forventet etter 38 år som en yrkesutøver» skriver Terje Grønningsæter. Bildet er fra da han jobbet som lærer ved Spongdal skole. Foto: Kjell A. Olsen

Jeg så fram til pensjonen etter 38 år i skolen, men en liten AFP-feil ble et mareritt